Επιστροφές προϊόντων γίνονται αποδεκτές εντός δέκα τεσσάρων ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης τους όταν ισχύει τουλάχιστον μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Η συσκευασία του προϊόντος είναι άθικτη και δεν έχει καταστραφεί.
  2. Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
  3. Η επιστροφή αφορά δυσλειτουργία του προϊόντος ή μη ταύτιση του με το προϊόν της παραγγελίας.
  4. Χρήση Δικαιώματος υπαναχώρησης
  5. Η τηλεφωνική επικοινωνία με την Vero by aslanis είναι απαραίτητη ώστε να ενημερωθεί ο πελάτης για την διαδικασία που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.